top of page
Buscar
  • Foto del escritorGrupo Lobo

Proxecto Eume subvencionado pola Deputación Provincial da Coruña

Actualizado: 28 jul 2023

GRUPO LOBO con NIF G70470224, inscrita no Rexistro Nacional de Asociacións co número 609686, inscrita no Rexistro de entidades de carácter ambiental da Comunidade Autónoma de Galicia, é una organización sen ánimo de lucro.

Desde Grupo Lobo coordinamos un Proxecto de Ciencia Cidadá, cuxa finalidade é a de implicar á sociedade na conservación do seu patrimonio natural, en particular en FRAGAS DO EUME, PROVINCIA DA CORUÑA.

A ciencia cidadá busca “involucrar ao público xeral en actividades científicas e fomentar a contribución activa dos cidadáns á investigación a través do seu esforzo intelectual, o seu coñecemento xeral, ou outras ferramentas e recursos”.

Recibimos subvención da Deputación da Coruña para a adquisición de catro cámaras de fototrampeo e una cámara fotográfica, dentro da convocatoria (DP0036/2022818) Programa de axudas a entidades sen fins de lucro para o cofinanciamente de proxectos de investimentos no ámbito do medio ambiente durante o 2022.

O material subvencionado forma parte do programa de educación ambiental Proxecto Eume.

PROXECTO EUME é un proxecto cooperativo e de ciencia cidadá que busca involucrar á comunidade local dos municipios incluídos dentro da comarca do Eume (Provincia da Coruña) e a súa contorna, unha zona eminentemente rural, no coñecemento e conservación da biodiversidade. O Proxecto establece parámetros de convivencia, aprender sobre a natureza “in situ”, potencia valores significativos e emocionais de importancia para o desenvolvemento integral do alumnado e poboación local outorgándolle a leste o papel protagonista en investigacións e descubrimentos sobre a biodiversidade da súa contorna.

Se queres sumarche ao Proxecto podes cubrir a ficha de inscrición da ligazón indicada na zona de traballo Proxecto Eume.


Imaxe de unha salida formativa en colaboración con GN Hábitat en Fragas do Eume


As actividades na natureza e sobre a natureza, ben contextualizadas, teñen numerosos beneficios e boa acollida por parte dos estudantes e familias, ademais de propoñerse como unha alternativa aos métodos de ensino tradicionais de maneira que se vertebran multitude de coñecementos, habilidades e destrezas ao redor dun proxecto común. Proxectos destas características responden as demandas dunha educación actualizada e profundan na mellora non só da conservación do medio ambiente, senón no campo emocional e no benestar e saúde da poboación local, en particular da comunidade educativa.

A experiencia de Grupo Lobo, co seu voluntariado Proxecto Lobo confirmou algo que xa de antemán previamos, e é a importancia que dan as persoas á observación da biodiversidade e dos hábitats na súa contorna natural, en primeira persoa, o que lles axuda a entender os ecosistemas e as formas de vida que habitan preto das súas casas.

Para conseguilo deseñamos unha metodoloxía interdisciplinar que abarca desde traballo individual e colaborativo en xornadas formativas, a interpretación de mapas, o deseño de maquetas a escala, o manexo e creación de apps e páxinas web para a recollida e tratamento de datos, ata o traballo de campo onde o método empregado para o estudo da fauna baséase na procura activa de indicios de presenza asociada á posterior observación directa das diferentes especies detectadas mediante a técnica do fototrampeo.

Con PROXECTO EUME pretendemos achegar á poboación local a coñecer a diversidade de especies que habitan nos bosques da súa contorna, e grazas a este achegamento poidan comprender a importancia da súa conservación, polo que o obxectivo final do proxecto é o de implicar as novas xeracións na conservación do seu patrimonio natural. Aspectos destacables do proxecto:

É un Proxecto cooperativo e de ciencia cidadá que busca mellorar a situación da contorna rural, a través do coñecemento, establecendo unha colaboración activa coa comunidade educativa, administracións, empresas e asociacións conservacionistas.Fomenta actuacións nas que se recoñece ao lobo como un recurso económico que pode mellorar as condicións socioeconómicas das poboacións locais, tales como actividades turísticas e a recuperación do patrimonio. Desenvolve un programa e actuacións ao obxecto de aumentar o coñecemento e a tolerancia dos distintos sectores da sociedade cara ao lobo: Habitantes do medio rural en xeral, gandeiros, sociedade urbana e comunidade escolar.

Transversalmente, as nosas actuacións abordan contido e competencias como: traballo colaborativo, participación cidadá, xornadas divulgativas relativas a prevención e normativa autonómica e provincial

13 visualizaciones0 comentarios

Comments


© Derechos de autor
bottom of page